/

 • Stovyklos „Jo planas man” 2023 galerija
 • Kunigo Gedimino Kleino Pamokslas
  Kunigo Gedimino Kleino pamokslas Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Meilė Dievo Tėvo ir bendrystė Šventosios Dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Amen. (2 Kor 13,13) Apmąstysime Evangelijos pagal Matą Žodį, užrašytą 25-e skyriuje: 31 Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Mt 25,31-32 Viešpatie Jėzau, vieną dieną… Skaitykite daugiau: Kunigo Gedimino Kleino Pamokslas
 • Stovykla „Jo planas man 2020“
  Stovykla „Jo planas man 2020. BĖGANTIS ŽMOGUS“ „Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?“ (Morkaus 8,36 – 37).Aplinkui visi bėga… bėga, stengdamiesi pasiekti kokį nors tikslą. Vieni bėga greičiau, kiti ne taip greitai, vieni pergalingai risnoja per gyvenimą, kiti pavargsta ir nebemato bėgimo prasmės. Gyvename laike, kuomet karantinas trumpam pristabdė nuolatinį bėgimą, bet po to kai kas ėmė bėgti dar intensyviau. Klausimas kur? Didžioji… Skaitykite daugiau: Stovykla „Jo planas man 2020“
 • Stovykla „Jo planas man 2019“
  Stovykla „Jo planas man 2019“ „Viešpatie, … gelbėk mane, tai būsiu išgelbėtas, nes Tu esi mano gyrius!“ (Jer 17,14). „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. “Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti” (1 Pt 2,24). Turbūt pirmą kartą stovyklos istorijoje taip aiškiai skambėjo Išgelbėjimo žinia. Viešpats laimino, ir Jo Geroji Naujiena, prieš daugiau kaip du tūkstančius metų sukrėtusi pasaulį, lietė visų stovyklaujančių širdis. Jau pirmąją dieną vaikus pasiekė informacija apie virš… Skaitykite daugiau: Stovykla „Jo planas man 2019“
 • Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis
  „Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis“ (Psalmių 92, 1). Galima klausti savęs: „Daug ar mažai yra dvidešimt penkeri metai?“ Senyvo amžiaus žmogus galbūt pasakys, kad tai tik kelio pradžia, jaunuolis – kad tai pats jėgų žydėjimas, mažam berniukui tai atrodys labai daug. Švenčiant dvidešimt penkerių metų kunigo Romo Pukio tarnystės jubiliejų Šiauliuose nejučia žvelgiame atgal, į nueitą kelią, į Viešpatyje nuveiktus darbus. Viena vertus, lyg ir taip neseniai, 1994 metų gegužę kunigas Romas… Skaitykite daugiau: Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis
 • Dvasinė kova (III dalis)
  Dvasinė kova (III dalis) Pagrindinį krikščionio kaip kario paveikslą mes sutinkame laiško Efeziečiams 6 skyriuje. Apaštalas Paulius daug laiko praleido kalėjime. Jis labai gerai žinojo, kas yra karys (jį saugojo romėnų kariai). Kai jis rašė jaunuoliui, vardu Timotiejus, Paulius lygino krikščionį su kariu ir norėjo, kad Timotiejus suprastų, jog krikščionio gyvenimas yra kova. Dvasinė kova. „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl… Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (III dalis)
 • Dvasinė kova (II dalis)
  Dvasinė kova (II dalis) Įsivaizduokite, kad gaunate į gražų spalvingą popierių įvyniotą dovaną, tačiau išvynioję ją randate pasibjaurėjimą keliantį daiktą, pavyzdžiui, supuvusį bananą ar seną dantų šepetėlį. Taip prieiname prie kalbos apie šėtono strategiją. Tai, ką siūlo šėtonas, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti labai patrauklu. Bet tai visada veda į nuodėmę. Veda į pražūtį, į nusivylimą, veda į mirtį. Subtiliai, net nenaudodamas žodžio nuodėmė, šėtonas gražiai suvynioja savo „dovaną“ į „Smagius patyrimus“, „Populiarumą“, nuslėpdamas nuodėmės pasekmes. Pradžios… Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (II dalis)
 • Dvasinė kova (I dalis)
  Dvasinė kova (I dalis) Pamėginkite spėti, apie ką kalbasi sliekai? Tam tikra prasme kartais esam panašūs į šiuos sliekus. Kodėl? Požiūriu į dvasinį pasaulį. Mes turim ribotą realybės, kurioje gyvename suvokimą. Yra dalykų, kurie vykta dvasiniame lygmenyje ir kurių mes negalime pamatyti. Todėl yra daugybė žmonių nepripažįstančių antgamtinės jėgos, kuri slepiasi už materijos kurią matome, manydami, kad tikėti reikia tik tuo, ką matome. Net krikščionių tarpe yra tokių, kurie tikėjimą blogio egzistavimu vadina prietarais. Yra krikščionių, kurie… Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (I dalis)
 • Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
  Latvių viešnagė Šiauliuose „…kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio”. (Luko 15 8-10) Nuostabia ir jausminga šių eilučių įžvalga birželio mėnesio antrąjį sekmadienį su Šiaulių bendruomenės parapijiečiais ir svečiais dalijosi kunigas Andris Kraulinš iš Latvijos, Pinki šv. Jono parapijos. Giesmės lietuvių… Skaitykite daugiau: Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
 • Saugok visu stiprumu savo širdį
  „Saugok visu stiprumu savo širdį, nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“ (Pat. 4, 23)  Ką turim daryti, kad mūsų širdis būtų sveika? Vėl pažvelkim į pilį. Kartais pilį priešas puldavo atvirai, bet kartais stengėsi prie pilies prisėlinti nepastebėtas. Todėl kiekviena tvirtovė ar pilis ant savo sienų turėjo sargybos bokštus. Sargyba pakaitomis budėdavo ištisą parą, kad priešas neužpultų netikėtai. Stebėk savo priešą. Ką mums sako Raštas? „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas.“(Mt… Skaitykite daugiau: Saugok visu stiprumu savo širdį
 • Saugok savo širdį. I dalis
  Saugok savo širdį. I dalis Daugelis mūsų nori gyventi šventai. Tačiau kaip dažnai to nesugebam. Metų metais kovojam su senomis ydomis, trūkumais, įpročiais, nuodėmėmis.. vėliau nustojam siekti šventumo, susitaikom su esama padėtimi, nustojam kovoti. Į raginimus siekti šventumo numojam ranka; tai ne mums. Bet be šventumo „niekas neregės Dievo!“ (Hebr 12,14). Ieškant išeities kovoje su nuodėme iškyla nelengvas klausimas: „Ko turiu laukti iš Dievo ir už ką esu atsakingas pats?“ Kartais girdime sakant: „palik savo asmenines pastangas ir… Skaitykite daugiau: Saugok savo širdį. I dalis
 • Nukryžiuokite
  Nukryžiuokite Kas nori į Dangų? Kodėl? Ar ten turi būti Dievas ar nebūtinai? O kas nori, kad Danguje nebūtų jokių taisyklių ir galėtų daryti ką nori? Kas, kad ten nebūtų Dievo, kuris viską mato ir girdi? Kas nori į Dangų, nes ten galės visą laiką būti su Jėzumi ir su Juo bendrauti? Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“.  (Jn 14,6) Norite į Dangų? Jėzus sako:… Skaitykite daugiau: Nukryžiuokite
 • Apie laimę
  Apie laimę KAS YRA LAIMĖ? Atėjus šventėms visiems linkime laimingų naujų metų, per gimtadienius linkim laimės. Visi ieško laimės ir daro kažką, kad būtų laimingi. Psichologų (ir ne tik) teigimu, laimės troškimas yra žmogaus norų noras, varomoji jėga. Tad kas yra laimė ir kaip mes ją suprantam? Ką reiškia būti laimingu? Štai keletas citatų apie laimę: „Raktas į laimę yra gebėjimas atleisti.“ (Popiežius Pranciškus) „Ko gero, nėra didesnės laimės kaip turėti širdį, tyrą kaip kūdikio.“ (Japonų filosofas Kitaro… Skaitykite daugiau: Apie laimę
 • Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
  Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose Vasario 18 dienos pamaldos Šiauliuose, turbūt kiekvieną atvykusį į pamaldas ir praturtino, ir pradžiugino, ir pakylėjo. Kodėl? Jose dalyvavo svečiai iš Klaipėdos liuteronų bažnyčios. Merginų ansamblio giedojimas kaip nuostabi giesmių girlianda persipynė su bendru giedojimu, o pamokantis kunigo Reinholdo Moro pamokslas žadino klausytojų širdis, ragino vengti pagundų ir kovoti su pagrindiniais mūsų, kaip Kristaus sekėjų, priešais: velniu, kūnu ir pasauliu. Po pamaldų visų laukė vaišės ir bendravimas. O kad ir mes galėtume… Skaitykite daugiau: Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
 • Apie atlygį
  Apie atlygį „Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.“ (Hebr 11, 6 b) Jūs esate Dievo pašaukti… Iš visos minios, iš pasaulio triukšmo Dievas pašaukė būtent jus. Ir ne šiaip bakstelėjo pirštu į ilgą vardų pavardžių sąrašą. Jis pašaukė jus vardu (Iz 43, 1-2 ). Lygiai taip, kaip pirmuosius savo mokinius. Jėzus kiekvieną jų pašaukė iš jo konkrečios situacijos, su konkrečiais būdo bruožais, pašaukė tam, kad šie išrinkti… Skaitykite daugiau: Apie atlygį
 • Turistinė vaikų stovykla „Jo planas man 2017″ – birželio mėn. 14 – 17 dienomis
  Šių metų stovyklos tema “Dovydo valdymas: išbandymai ir pergalės”. Tai antra dalis istorijos apie garsų Izraelio karalių Dovydą. Mūsų tikslas – puoselėti krikščioniškas vertybes, skelbti išgelbėjimo Evangelijos žinią, skatinti vaikų tarpusavio bendravimą. Stovyklą organizuojame mes visi kartu – Jūs, jai aukodami reikiamą išlaikymo sumą bei palaikydami malda, savanoriai vadovai – savo laiką ir žinias. Dvasinis stovyklos vadovas – kunigas Romas Pukys. Stovyklos direktorius – Kelmės evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas Donatas Zavadskis. Stovykla vyks birželio mėn. 14 –… Skaitykite daugiau: Turistinė vaikų stovykla „Jo planas man 2017″ – birželio mėn. 14 – 17 dienomis
 • Įamžintas K. Kurnatausko atminimas
  Lapkričio 25 d. Kelmėje buvo įamžintas kun. prof. dr.Konstantino Kurnatausko (1878-1966 m.) atminimas. Šiam iškiliam žmogui 1903 m. buvo patikėta istorinė Kelmės evangelikų reformatų parapija su filijomis Kėdainiuose, Deltuvoje ir Seirijuose. K. Kurnatauskas Kelmės reformatų evangelikų parapiją aptarnavo iki 1938 m. Iškilmės prasidėjo pamaldomis Kelmės reformatų liuteronų parapijos bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo šią parapiją aptarnaujantis kunigas Romas Pukys ir Biržų evangelikų reformatų klebonas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas Rimas Mikalauskas. Pastarasis pasakė ir kunigui K. Kurnatauskui skirtą pamokslą…. Skaitykite daugiau: Įamžintas K. Kurnatausko atminimas
 • Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė
  Kel­mė­je su­reng­to­je Kons­tan­ti­no Kur­na­taus­ko – evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­sto­riaus, 1921 me­tais įkur­tos ne­vals­ty­bi­nės mo­kyk­los ve­dė­jo-di­rek­to­riaus, vi­suo­me­ni­nin­ko at­mi­ni­mo die­no­je, prie gim­na­zi­jos ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Pas­kai­tas skai­tė gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus Ūk­sas ir Arū­nas Baub­lys, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to Teo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas, do­cen­tas, Eva­ge­liš­ko­sios teo­lo­gi­jos cent­ro di­rek­to­rius, Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos gar­bės kon­su­las. 25-erių me­tų fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras, evan­ge­li­kų-re­for­ma­tų pa­sto­rius Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus Ūk­sas skai­tė pra­ne­ši­mą apie K. Kur­na­taus­ko gy­ve­ni­mą ir veik­lą Kel­mė­je. Kel­mės vals­čius… Skaitykite daugiau: Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė
 • „Pasakokite apie tai savo vaikams…“ (Jl 1,3)
  Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai. Rengdami stovyklą, mes tampame savotiškos akcijos „Gelbėkime vaikus“ dalimi. Tik dvasine prasme. Kiekvienam tikinčiajam skamba Jėzaus Kristaus įpareigojimas: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, …mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28,19-20). Kiek daug vaikų šiandien yra… Skaitykite daugiau: „Pasakokite apie tai savo vaikams…“ (Jl 1,3)
 • Giesmių šventė Kelmėje
  Nedažnai prie Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios išvysi visą dieną būriuojantis tokią gausybę žmonių. Birželio 13 d. čia vyko evangeliška Lietuvos giesmių šventė, surengta minint Kelmės bažnyčios fundacijos 400 metų jubiliejų. Koordinuojami Kelmės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininko Donato Zavadskio, kelmiškiai nuo pat ryto buvo pasirengę svetingai pasitikti iš visos Lietuvos susirinkusius Giesmių šventės dalyvius bei svečius. Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga, šventę organizuojanti kasmet vis kitoje parapijoje, šiais metais mini dvidešimtmečio sukaktį. Ganėtinai ilgai manyta, kad pirmoji… Skaitykite daugiau: Giesmių šventė Kelmėje
 • Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos
  Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992 m., atkūrus pokaryje uždarytą ev. liuteronų parapiją), kurioje nuo seno glaudėsi tiek ev. liuteronai, tiek ev. reformatai, iškilmingose šventės pamaldose dalyvavo ir Baltarusijos savarankiškos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų bei parapijiečių delegacija, vadovaujama vyskupo pareigas einančio kun. Vladimiro… Skaitykite daugiau: Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos