„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

Prie Viešpaties kojų

Dienos skaitinys

RUGSĖJO 29 D.

Kliūtys, virstančios pergalėmis

Sušukite! VIEŠPATS atidavė jums miestą!

JOZUĖS 6, 16

Žvelgdamas į gynybinę Jericho miesto sieną Jozuė suvokė, kad užimti miestą – nelengva užduotis. Prieš jį stūksanti siena atrodė tiesiog neįveikiama.

Vis dėlto Dievas Jozuei pažadėjo, kad izraelitai iškovos pergalę, ir Jozuė patikėjo. Vėliau per kartų kartas Izraelio vaikai klausinėjo apie Jericho paėmimą, o tėvai didžiuodamiesi galėjo atsakyti, kad sienos griuvo nuo šūksnių ir trimito garsų – tik dėl to, kad Viešpaties galia buvo su jais visais. Jokių taranų, jokių mūšio strategijų – tik paklusnumas (žr. Jozuės 6).

Bičiuli, ar šiandien tave stabdo kokia nors problema? Tegul ši istorija pamoko tave, kad Viešpats parodys, kaip Jo galia įveikti bet kokią kliūtį. Galbūt viskas vyks ne taip, kaip tu tikiesi. Tiesą sakant, Tėvo metodai dažniausiai nustebina. Užtat Jis tiksliai žino, ko reikia pergalei iškovoti. Todėl daryk, kaip Jis lieps. O tada šauk iš džiaugsmo ir garsiai šlovink Jį. Tikėk, kad Jis suteiks tau pergalę.

Viešpatie, atiduodu Tau visas savo problemas. Žinau, kad Tu vienas gali suteikti man pergalę. Amen.

Jo artume… garbink Dievą už tai, kad Jis suteikia tau pergalę.

Čarlzas F. Stenlis. Kasdieniai skaitiniai JO ARTUME. 365 mintys. (2020 m.) 

Pamaldos

Šiauliai

Pamaldos kiekvieną sekmadienį 9:30 val.

Kiekvieną antrą mėnesio sekmadienį pamaldos su 
          Šv. Vakariene          Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį PAMALDOS KITAIP (MALDOS SEKMADIENIS) 

Kelmė

Pamaldos kiekvieną 1-ąjį mėnesio sekmadienį 12:00 val.

Radviliškis

 

Joniškis