• Pamaldų tvarkaraštis

  ŠIAULIAI (Adresas: Šiauliai, Lydos g. 9)

  Pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 9.30 val.
  (II mėnesio sekmadienį – pamaldos su Šv. Vakariene
  IV mėnesio sekmadienį – PAMALDOS KITAIP)


  KELMĖ (Adresas: Vytauto Didžiojo g. 75 )

  Pamaldos vyksta pirmąjį mėnesio sekmadienį 12.00 val.


Skaitiniai kiekvienai dienai

 • Vasario 17 d. KĄ DARYTI?
  […] iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES, kuris padarė dangų ir žemę.PSALMYNAS 121, 1-2 Kiekvieną dieną Viešpats tai suteiks įvairių dovanų – vienas puikiausiai mokėsi panaudoti, o su kitomis nežinosi, kaip elgtis. Dažniausiai mintis užvaldo tie iššūkiai, su kuriais mums sunku susidoroti…. Skaitykite daugiau: Vasario 17 d. KĄ DARYTI?
 • Vasario 18 d. BIJOTI AR PAŽINTI?
  […] turi išminties pažinti mane, pripažinti, kad aš esu VIEŠPATS, kuris myli ištikimai […]JEREMIJO 9, 23 Dievas nori, kad pažintum Jį ir Jo valią. Tačiau kartais taip neatrodo, ypač jei ieškai Dievo ir lauki, kad Jis atsilieptų į konkrečią maldą. Gali pasirodyti, kad Jis tyli, yra… Skaitykite daugiau: Vasario 18 d. BIJOTI AR PAŽINTI?
 • Vasario 19 d. KAI DIEVAS UŽDELSIA
  Pasitikėk [lauk Viešpaties – kiti vertimai] VIEŠPAČIU ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!PSALMYNAS 27, 14 Neapsakomai sunku laukti savo troškimų išsipildymo. Galbūt Viešpats tau davė pažadą, ir dėl to viliesi konkrečių dalykų. Bet Dievas, dėl jam vienam žinomų priežasčių, kol kas neskuba to pažado… Skaitykite daugiau: Vasario 19 d. KAI DIEVAS UŽDELSIA
 • Vasario 20 d. GARBINK JĮ
  Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!PSALMYNAS 95, 6 Galbūt šią akimirką esi gundomas mąstyti apie šiandien laukiančius iššūkius ir su jais susijusį stresą. Ber verčiau pagalvok apie Viešpatį Dievą, kuris padės tau įveikti bet kokį iššūkį (žr. Romiečiams 8, 37). Garbink Tėvą… Skaitykite daugiau: Vasario 20 d. GARBINK JĮ
 • Vasario 21 d. JO ŽODIS SKIRTAS TAU
  Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.2 TIMOTIEJUI 3, 16-17 Tikriausiai tau dažnai kyla įvairių klausimų, todėl lauki, kad Dievas į juos atsakytų. Nors Viešpats gali atsakyti per maldą ar kitus žmones,… Skaitykite daugiau: Vasario 21 d. JO ŽODIS SKIRTAS TAU
 • Vasario 22 d. RAGINIMAS PAKLUSTI
  Bet aš pasitikiu Tavimi, VIEŠPATIE […].PSALMYNAS 31, 15 Tavo paties labui – trokšdamas, kad augtum ir bręstum, – Dievas ragins tave paklusti tokioje srityje, kurioje tai padaryti itin sunku. Viešpats supurtys tavo pasaulietiško saugumo pamatus, kad labiau remtumeisi į Jį. Būtent taip nutiko našlei iš Sarepto…. Skaitykite daugiau: Vasario 22 d. RAGINIMAS PAKLUSTI
 • Vasario 23 d. UŽTIKRINTA PAGALBA
  Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose.PSALMYNAS 46, 2 Iš tiesų Dievas ne tik gali, bet ir būtinai padės tau. Dėl to tikrai nereikia nerimauti. Tavo uždavinys – visa širdimi, visu protu, visa siela ir visomis jėgomis šlietis prie Tėvo nepaisant aplinkybių. Jei… Skaitykite daugiau: Vasario 23 d. UŽTIKRINTA PAGALBA
 • Vasario 24 d. KAI SUNKU PASITIKĖTI…
  Kas brangina Tavo vardą, tas pasitiki Tavimi, nes Tu, VIEŠPATIE, niekada neatmeti tų, kurie ieško Tavo pagalbos.PSALMYNAS 9, 11 Tai, ko Tėvas tavęs prašo, dažniausiai neturėtų būti lengva. Jei pasitikėti Dievu būtų lengva, visi taip darytų. Kai kuriais atvejais išlaikyti tikėjimą Dievu bus pats sunkausias dalykas,… Skaitykite daugiau: Vasario 24 d. KAI SUNKU PASITIKĖTI…

 • Stovyklos „Jo planas man” 2023 galerija
 • Kunigo Gedimino Kleino Pamokslas
  Kunigo Gedimino Kleino pamokslas Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Meilė Dievo Tėvo ir bendrystė Šventosios Dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Amen. (2 Kor 13,13) Apmąstysime Evangelijos pagal Matą Žodį, užrašytą 25-e skyriuje: 31 Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo… Skaitykite daugiau: Kunigo Gedimino Kleino Pamokslas
 • Stovykla „Jo planas man 2020“
  Stovykla „Jo planas man 2020. BĖGANTIS ŽMOGUS“ „Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?“ (Morkaus 8,36 – 37).Aplinkui visi bėga… bėga, stengdamiesi pasiekti kokį nors tikslą. Vieni bėga greičiau, kiti ne taip greitai, vieni pergalingai risnoja per gyvenimą, kiti pavargsta ir nebemato… Skaitykite daugiau: Stovykla „Jo planas man 2020“
 • Stovykla „Jo planas man 2019“
  Stovykla „Jo planas man 2019“ „Viešpatie, … gelbėk mane, tai būsiu išgelbėtas, nes Tu esi mano gyrius!“ (Jer 17,14). „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. “Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti” (1 Pt 2,24). Turbūt pirmą kartą stovyklos istorijoje taip aiškiai skambėjo Išgelbėjimo žinia. Viešpats laimino, ir Jo… Skaitykite daugiau: Stovykla „Jo planas man 2019“
 • Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis
  „Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis“ (Psalmių 92, 1). Galima klausti savęs: „Daug ar mažai yra dvidešimt penkeri metai?“ Senyvo amžiaus žmogus galbūt pasakys, kad tai tik kelio pradžia, jaunuolis – kad tai pats jėgų žydėjimas, mažam berniukui tai atrodys labai daug. Švenčiant dvidešimt penkerių metų kunigo Romo Pukio tarnystės jubiliejų… Skaitykite daugiau: Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis
 • Dvasinė kova (III dalis)
  Dvasinė kova (III dalis) Pagrindinį krikščionio kaip kario paveikslą mes sutinkame laiško Efeziečiams 6 skyriuje. Apaštalas Paulius daug laiko praleido kalėjime. Jis labai gerai žinojo, kas yra karys (jį saugojo romėnų kariai). Kai jis rašė jaunuoliui, vardu Timotiejus, Paulius lygino krikščionį su kariu ir norėjo, kad Timotiejus suprastų, jog krikščionio gyvenimas yra kova. Dvasinė kova…. Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (III dalis)
 • Dvasinė kova (II dalis)
  Dvasinė kova (II dalis) Įsivaizduokite, kad gaunate į gražų spalvingą popierių įvyniotą dovaną, tačiau išvynioję ją randate pasibjaurėjimą keliantį daiktą, pavyzdžiui, supuvusį bananą ar seną dantų šepetėlį. Taip prieiname prie kalbos apie šėtono strategiją. Tai, ką siūlo šėtonas, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti labai patrauklu. Bet tai visada veda į nuodėmę. Veda į pražūtį, į… Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (II dalis)
 • Dvasinė kova (I dalis)
  Dvasinė kova (I dalis) Pamėginkite spėti, apie ką kalbasi sliekai? Tam tikra prasme kartais esam panašūs į šiuos sliekus. Kodėl? Požiūriu į dvasinį pasaulį. Mes turim ribotą realybės, kurioje gyvename suvokimą. Yra dalykų, kurie vykta dvasiniame lygmenyje ir kurių mes negalime pamatyti. Todėl yra daugybė žmonių nepripažįstančių antgamtinės jėgos, kuri slepiasi už materijos kurią matome,… Skaitykite daugiau: Dvasinė kova (I dalis)
 • Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
  Latvių viešnagė Šiauliuose „…kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio”. (Luko 15 8-10) Nuostabia ir jausminga šių eilučių įžvalga… Skaitykite daugiau: Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose
 • Saugok visu stiprumu savo širdį
  „Saugok visu stiprumu savo širdį, nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“ (Pat. 4, 23)  Ką turim daryti, kad mūsų širdis būtų sveika? Vėl pažvelkim į pilį. Kartais pilį priešas puldavo atvirai, bet kartais stengėsi prie pilies prisėlinti nepastebėtas. Todėl kiekviena tvirtovė ar pilis ant savo sienų turėjo sargybos bokštus. Sargyba pakaitomis budėdavo ištisą parą, kad… Skaitykite daugiau: Saugok visu stiprumu savo širdį
 • Saugok savo širdį. I dalis
  Saugok savo širdį. I dalis Daugelis mūsų nori gyventi šventai. Tačiau kaip dažnai to nesugebam. Metų metais kovojam su senomis ydomis, trūkumais, įpročiais, nuodėmėmis.. vėliau nustojam siekti šventumo, susitaikom su esama padėtimi, nustojam kovoti. Į raginimus siekti šventumo numojam ranka; tai ne mums. Bet be šventumo „niekas neregės Dievo!“ (Hebr 12,14). Ieškant išeities kovoje su nuodėme… Skaitykite daugiau: Saugok savo širdį. I dalis
 • Nukryžiuokite
  Nukryžiuokite Kas nori į Dangų? Kodėl? Ar ten turi būti Dievas ar nebūtinai? O kas nori, kad Danguje nebūtų jokių taisyklių ir galėtų daryti ką nori? Kas, kad ten nebūtų Dievo, kuris viską mato ir girdi? Kas nori į Dangų, nes ten galės visą laiką būti su Jėzumi ir su Juo bendrauti? Jėzus jam sako:… Skaitykite daugiau: Nukryžiuokite