Latvių viešnagė Šiauliuose

„…kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio”. (Luko 15 8-10)

Nuostabia ir jausminga šių eilučių įžvalga birželio mėnesio antrąjį sekmadienį su Šiaulių bendruomenės parapijiečiais ir svečiais dalijosi kunigas Andris Kraulinš iš Latvijos, Pinki šv. Jono parapijos. Giesmės lietuvių ir latvių kalbomis lietė ne vieno širdį ir jungė mintimi, kad esame viena Kristuje Jėzuje. Ne tik kaimynai, gyvenantys šalia vieni kitų bei turintys panašią kalbą, bet ir vieno Tėvo – Dievo vaikai.

Po pamaldų sekė nuoširdus, šiltas, linksmas, palydimas dainomis ir rateliais, bendravimas prie vaišėmis nukrauto stalo. Na ir kaip gi be ekskursijos po Šiaulių miestą… 

Liepos 8 d. Pinki miestelyje šalia bažnyčios turėtų būti padėtas kertinis akmuo Pastoracinio centro statybai. Melskimės už savo brolius ir seseris Kristuje, kad Viešpats Dievas laimintų jų darbus ir kitais metais jie galėtų mus pasikviesti į šio centro atidarymą, kad ši draugystė tęstųsi ir stiprėtų.

Susitikimo akimirkos

sdr
hdr