Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992 m., atkūrus pokaryje uždarytą ev. liuteronų parapiją), kurioje nuo seno glaudėsi tiek ev. liuteronai, tiek ev. reformatai, iškilmingose šventės pamaldose dalyvavo ir Baltarusijos savarankiškos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų bei parapijiečių delegacija, vadovaujama vyskupo pareigas einančio kun. Vladimiro Meyersono.


Reformacijos šventės pamaldų liturgijai vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, pokario metais sunaikintus bažnyčios vargonus balkone „pavadavo“ LEBMS pučiamųjų orkestras iš Klaipėdos (vad. Irena Tumelionytė). Po pamaldų jų dalyviams įsiamžinus bendroje nuotraukoje, Kelmės parapijos kunigas Romas Pukys pakvietė pasivaišinti ir pabendrauti parapijos namuose. Čia surengtas ir išplėstinis LELB konsistorijos posėdis. Paskui kun. dr. Darius Petkūnas svečiams iš Baltarusijos skaitė paskaitą apie liuteronų liturginį paveldą, glaustai supažindino su Reformacijos raida Baltijos regione.

Kitą – Visų Šventųjų – dieną svečiai iš Baltarusijos dalyvavo sekmadienio pamaldose Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje. Čia jiems taip pat surengtas seminaras liturgijos klausimais,kurį vedė Misūrio Sinodo atstovas Lietuvoje kun. dr. Charles Evanson, jau apie dešimt metų gyvenantis Klaipėdoje.

Ši pirmoji Baltarusijos liuteronų delegacijos viešnagė Lietuvoje buvo trumpa, bet intensyvi, svečiai džiaugėsi galimybe susipažinti su Lietuvos liuteronais ir iš jų pasimokyti bei pasisemti įkvėpimo veiklai savoje šalyje.

Evangelikų liuteronų bažnyčia Baltarusijoje sovietmečiu buvo visiškai sunaikinta dar iki Antrojo pasaulinio karo, prie Sovietų Sąjungos 1939 m. prijungtoje vakarų Baltarusijoje liuteronų parapijos liovėsi egzistavusios karui baigiantis. Nors Sovietų Sąjunga subyrėjo jau beveik prieš dvi dešimtis metų, Baltarusijos ev. liuteronų bažnyčia tebėra sunkaus atsikūrimo būklės, jos parapijos išblaškytos ir negausios.

Visoje šalyje kol kas vienintelė Gardino parapija yra atgavusi savo 1912 m. statytą bažnyčią. Neblogos būklės ev. liuteronų bažnyčios pastatas yra išlikęs Polocke. Baltarusijos savarankiška ev. liuteronų bažnyčia, kurią pernai ėmėsi globoti LELB, šiandien vienija dešimt parapijų, dar dvi liuteronų parapijos ketina prie jos prisijungti artimiausiu metu. Šiemet lapkritį antrasis Vilniaus parapijos kunigas Ričardas Dokšas buvo oficialiai įvestas Polocko ev. liuteronų parapijos klebonu.

Kęstutis Pulokas