Stovykla „Jo planas man 2019“

„Viešpatie, … gelbėk mane, tai būsiu išgelbėtas, nes Tu esi mano gyrius!“ (Jer 17,14). „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. “Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti” (1 Pt 2,24).

Turbūt pirmą kartą stovyklos istorijoje taip aiškiai skambėjo Išgelbėjimo žinia. Viešpats laimino, ir Jo Geroji Naujiena, prieš daugiau kaip du tūkstančius metų sukrėtusi pasaulį, lietė visų stovyklaujančių širdis. Jau pirmąją dieną vaikus pasiekė informacija apie virš Malonijos miesto (stovyklavietės – miestelio pavadinimas) sudužusį lėktuvą, kuris gabeno nepaprastą krovinį – svarbią žinią visam pasauliui. Kas gi slypi po visą stovyklą išsibarsčiusiose lėktuvo juodosios dėžės detalėse, „artefaktuose“? Kur juos rasti?

Kaip siūlas, laikantis vieną drabužio detalę su kita, taip „Didžioji Velykų istorija“, žmonijos išgelbėjimo istorija, tapo ašimi visos stovyklos programos, visos veiklos.

Vaikai ne tik dalyvavo Biblijos pamokose, girdėjo apie Dievo visagalybę, Jo begalinę meilę,  apie Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, jos prasmę, mokėsi elgtis ir priimti sprendimus remdamiesi Dievo Žodžiu, bet ir patys trumpam buvo Kristaus Evangelijos liudytojais. Naudodamiesi Bežode knygele jie turėjo „išgelbėti kitą“,- paskelbti Gerąją Naujieną  įvairiems herojams: nuo benamio iki verslininko.

Daug nuostabių dalykų Dievas leido visiems patirti stovykloje!

Padėka visiems, prisidėjusiems savo darbu ir aukomis: šauniai savanorių komandai, olandų reformatų iš Emmeloord bendruomenei, kun. V. Aušrai ir Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijai Čikagoje (JAV), rėmusiems stovyklą finansiškai, AG Zeltmission iš Vokietijos, suteikusiai galimybę naudotis didžiule palapine susirinkimams.

„Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen“ (Rom 11,36).

Stovyklos akimirkos