Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai.
Rengdami stovyklą, mes tampame savotiškos akcijos „Gelbėkime vaikus“ dalimi. Tik dvasine prasme. Kiekvienam tikinčiajam skamba Jėzaus Kristaus įpareigojimas: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, …mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28,19-20). Kiek daug vaikų šiandien yra pasmerkti pražūčiai, nes jie neišgirsta Gerosios Naujienos arba pamirštama, kad juos reikia mokyti.

Būtent šios mintys ir buvo, ir yra paskata, vedanti stovyklos organizatorius. Evangelijos skelbimas ir mokymas, siekis auginti vaikuose meilę Dievui ir meilę artimui, noras, kad vaikai turėtų tvirtus tikėjimo pagrindus, kad jie augtų krikščionimis ir jų tikėjimas būtų gyvas – svarbiausias uždavinys organizuojant šią stovyklą.

Ir džiugu, kad vaikai, jau pabuvoję šiose stovyklose, pasikviečia savo draugus, o tie, kurie po truputį išauga iš „stovyklinio“ amžiaus, nepalieka stovyklos ir tarnauja vaikams kaip vadovai bei pagalbininkai.

Kiekvienais metais stovykla turi savo temą – biblinę istoriją. Pradžioje tai buvo Mozė, išėjimas iš Egipto, 10 Įsakymų, šiemet pradėjome pažintį su karaliumi Dovydu. Viskas, kas vyksta stovykloje – tai istorijos pasakojimas per patirtį – interaktyviai. Visa veikla – Biblijos pamokėlės, kūrybiniai procesai, pasisėdėjimai prie laužo, diskusijos, net žaidimai yra metodiškai nukreipiami taip, kad vaikai kiek įmanoma giliau suvoktų konkrečios istorijos gelmes, pažintų Dievo tiesą, atskleistą Jo Žodyje per konkrečius asmenis ar įvykius. Todėl ir šios stovyklos pagrindinė mintis buvo 1 Samuelio knygos 16 skyriaus 7b eilutė „Žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį“. Juk taip svarbu, kad mūsų visų širdys, kaip Dovydo, būtų mylinčios, pasitikinčios Dievu, vaikščiojančios nuolankume Jo valiai. Vaikai kūrė muziką psalmėms, vaidino „Dovydą ir Galijotą“, diskutavo apie pavydą, atleidimą, paklusnumą, gailestingumą.

Svarbu ir tai, kad stovyklos dėka mezgasi gražūs ekumeniniai santykiai. Jau tradicija tapo kelionė į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną pas vienuolius, brolius benediktinus. Jie vaikus supažindino su Psalmėmis, mokė kai kurias jų giedoti. Šiemet ekumeninis bendravimo ratas dar praplatėjo – stovykloje svečiavosi Vilniaus Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Andrus Kask su žmona ir komanda. Jie vedė Biblijos pamokėlę ir šlovinimo vakarą prie laužo bei išsiruošė su vaikais į naktinį žygį, kurio metu visi, padedami Šventojo Rašto eilučių, ieškojo paslėptų lobių.

O visa tai, kaip priminė stovyklos direktorius Donatas Zavadskis stovyklos baigimo pamaldų metu, didesnei Dievo garbei ir šlovei!

Asta Pukienė