Apie laimę

Apie laimę KAS YRA LAIMĖ?Atėjus šventėms visiems linkime laimingų naujų metų, per gimtadienius linkim laimės.Visi ieško laimės ir daro kažką, kad būtų laimingi. Psichologų (ir ne tik) teigimu, laimės troškimas…

SKAITYTI DAUGIAU...Apie laimę

Apie atlygį

Apie atlygį „Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.“ (Hebr 11, 6 b)Jūs esate Dievo pašaukti... Iš visos minios, iš pasaulio…

SKAITYTI DAUGIAU...Apie atlygį

Turistinė vaikų stovykla „Jo planas man 2017″ – birželio mėn. 14 – 17 dienomis

Šių metų stovyklos tema “Dovydo valdymas: išbandymai ir pergalės”. Tai antra dalis istorijos apie garsų Izraelio karalių Dovydą. Mūsų tikslas – puoselėti krikščioniškas vertybes, skelbti išgelbėjimo Evangelijos žinią, skatinti vaikų…

SKAITYTI DAUGIAU...Turistinė vaikų stovykla „Jo planas man 2017″ – birželio mėn. 14 – 17 dienomis

Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė

Kel­mė­je su­reng­to­je Kons­tan­ti­no Kur­na­taus­ko – evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­sto­riaus, 1921 me­tais įkur­tos ne­vals­ty­bi­nės mo­kyk­los ve­dė­jo-di­rek­to­riaus, vi­suo­me­ni­nin­ko at­mi­ni­mo die­no­je, prie gim­na­zi­jos ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Pas­kai­tas skai­tė gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus…

SKAITYTI DAUGIAU...Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė