Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.
1 JONO 2, 17

Šiandien raginu prisiminti, kad Dievas apibrėžia sėkmę kitaip nei tu – tai gali skirtis nuo tavo standartų. Galbūt tau nuo mažų dienų teigiama, kad žmogaus vertę lemia galia, turtas, populiarumas, grožis ar pripažinimas. Tačiau toks įsitikinimas pražūtingas, nes skatina puikuotis dalykais, kuriuos pasiekei savo jėgomis, ir liūdėti patyrus nesėkmę bei nusivylus. Ne taip derėtų gyventi…

Tėvas tavęs nevertina ir nematuoja pagal tuos laikinus, ydingus standartus. Jo akyse esi svarbus, mylimas ir vertingas dar prieš gimdamas. Jo akyse sėkmė nėra savo nuopelnais ir pasiekimais įtvirtinta pozicija, o veikiau tai, kad tu pagerbi Dievą tapdamas tuo, kuo Jis tave ir sukūrė būti.

Taigi, užuot vaikęsis praeinančių, laikinų dalykų, nesuteikiančių tau tikrosios vertės, verčiau siek amžinųjų Dievo tikslų artimai su Juo bendradarbiaudamas. Visus sunkumus matyk kaip ateinančius iš Jo rankos ir šlovink Jį patirdamas vargus. Ir nepamiršk, kad žemiški pralaimėjimai tėra terpė pagarbinti Dievą (žr. 2 Korintiečiams 12, 9-10). Pasitikėk Juo ir žinok, kad tuos, kas vykdo Jo valią, galiausiai aplanko sėkmė.

Jėzau, padėk man visuomet vykdyti Tavo valią, kad būtų pašlovintas Tavo šventas vardas. Amen.

Jo artume… Dievas nusako, kas yra tikroji sėkmė.

Jo artume Charles F. Stanley „Jo artume… 365 mintys.
Kasdieniai skaitiniai“ 2020, Vilnius