Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
MATO 6, 33

Ko gyvenime labiausiai nori? Kuriam troškimui teiki pirmenybę? Ar tavo gyvenime pirmas ir svarbiausias yra Dievas? O gal tavo širdyje Jo vietą užėmė kiti žmonės ir kitokios svajonės?

Bičiuli, niekas nesuteiks tau tokio pasitenkinimo, kokį teikia Dievas. Jei tave apniko ir kamuoja abejonės, pyktis, pavydas, baimė, neviltis ar kartėlis, galbūt kokiam nors savo tikslui ar žmogui leidai tapti tavo garbinamu stabuku? Izaijas rašo: „Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitiki“ (Izaijo 26, 3).

Jei tau stinga Dievo ramybės, vadinasi, visą dėmesį sutelkei ne ten, kur reikia.

Todėl melsdamasis teiraukis Dievo ir prašyk apreikšti, kas užkerta kelią ir kliudo tau patirti Jo meilę. Atsisakyk dalykų, kurie užima Dievui pariklausančią vietą ir prašyk sužadinti tavyje troškimą stipriau Jį pamilti. Kai visų pirma ieškai Dievo, ateina ir palaiminimai. Jis ne tik apsireikš tau, bet ir naudos tave kitiems laiminti.

Viešpatie, apreikšk, kas užima Tavo vietą mano gyvenime. Mano širdis tepriklauso Tau – būk jai svarbiausias. Amen.

Jo artume… pripažink Dievą kaip savo gyvenimą.

Jo artume Charles F. Stanley „Jo artume… 365 mintys.
Kasdieniai skaitiniai“ 2020, Vilnius