Read more about the article Vasario 24 d. KAI SUNKU PASITIKĖTI…
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 24 d. KAI SUNKU PASITIKĖTI…

Kas brangina Tavo vardą, tas pasitiki Tavimi, nes Tu, VIEŠPATIE, niekada neatmeti tų, kurie ieško Tavo pagalbos.PSALMYNAS 9, 11 Tai, ko Tėvas tavęs prašo, dažniausiai neturėtų būti lengva. Jei pasitikėti…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 24 d. KAI SUNKU PASITIKĖTI…
Read more about the article Vasario 22 d. RAGINIMAS PAKLUSTI
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 22 d. RAGINIMAS PAKLUSTI

Bet aš pasitikiu Tavimi, VIEŠPATIE [...].PSALMYNAS 31, 15 Tavo paties labui – trokšdamas, kad augtum ir bręstum, - Dievas ragins tave paklusti tokioje srityje, kurioje tai padaryti itin sunku. Viešpats…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 22 d. RAGINIMAS PAKLUSTI
Read more about the article Vasario 21 d. JO ŽODIS SKIRTAS TAU
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 21 d. JO ŽODIS SKIRTAS TAU

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.2 TIMOTIEJUI 3, 16-17 Tikriausiai tau dažnai kyla įvairių klausimų,…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 21 d. JO ŽODIS SKIRTAS TAU
Read more about the article Vasario 20 d. GARBINK JĮ
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 20 d. GARBINK JĮ

Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!PSALMYNAS 95, 6 Galbūt šią akimirką esi gundomas mąstyti apie šiandien laukiančius iššūkius ir su jais susijusį stresą. Ber verčiau pagalvok…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 20 d. GARBINK JĮ
Read more about the article Vasario 19 d. KAI DIEVAS UŽDELSIA
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 19 d. KAI DIEVAS UŽDELSIA

Pasitikėk [lauk Viešpaties – kiti vertimai] VIEŠPAČIU ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!PSALMYNAS 27, 14 Neapsakomai sunku laukti savo troškimų išsipildymo. Galbūt Viešpats tau davė pažadą, ir dėl…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 19 d. KAI DIEVAS UŽDELSIA
Read more about the article Vasario 17 d. KĄ DARYTI?
Monoline black Vector Christian logo Heart with Cross. Isolated on Background. Hand Drawn Minimalistic religion icon symbol love.

Vasario 17 d. KĄ DARYTI?

[...] iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES, kuris padarė dangų ir žemę.PSALMYNAS 121, 1-2 Kiekvieną dieną Viešpats tai suteiks įvairių dovanų – vienas puikiausiai mokėsi panaudoti,…

SKAITYTI DAUGIAU...Vasario 17 d. KĄ DARYTI?