„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

Pamaldų Įrašai internete

Nuo šiol anksčiau vykusių Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios pamaldų įrašus galite stebėti vaizdo įrašų skiltyje.

INFORMACIJA DĖL PAMALDŲ KARANTINO METU

Šalyje įvedus karantiną, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) Konsistorijos sprendimu viešos pamaldos bažnyčiose nelaikomos. Tiesiogines pamaldų transliacijas vis iš kito Lietuvos miesto galite stebėti (ir nuotoliniu būdu dalyvauti) LELB FACEBOOK PASKYROJE (LIETUVOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA) kiekvieną sekmadienį 11 val.

Dienos skaitinys

Sausio 23 d.

Palaiminimas prie Dievo stalo

„Tu padengi man stalą mano priešų akivaizdoj“ (Psalmė 23, 5)

Akimirkai stabtelėkite ir įsivaizduokite sceną karališkoje Dievo puotų menėje. Ne dėl mūsų grožio, bet dėl savo pažado Jis šaukia mus pas save ir kviečia užimti nuolatinę vietą prie Jo stalo. Mes sėdamės greta kitų nusidėjėlių, padarytų šventaisiais, ir drauge dalijamės Dievo garbe. Ar galiu jums pavardyti keletą dalykų, kurie jūsų laukia prie Jo stalo? Jums nebėra pasmerkimo (Rom 8, 1). Jūs esate Jo karalystės pilietis (Kol 1, 13). Jūs įvaikintas (Rom 8, 15). Jūs galite bet kada ateiti pas Dievą (Ef 2, 18). Jūs niekada nebūsite apleistas ir paliktas (Hbr 13, 5). Jūs turite nenykstantį palikimą (1 Pt 1, 4).

 

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai. Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai.“ 2005 Vilnius.

Pamaldos

Kadangi dėl šalyje vyraujančios epidemiologinės situacijos pamaldos bažnyčioje nevyksta, visus kviečiame jungtis į (ONLINE)
nuotolinį Biblijos skaitymą ZOOM platformoje trečiadieniais 16.30 val. 
Nuorodą prisijungimui galite gauti, parašę mums į elektroninį paštą: romaspukys@gmail.com