„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

INFORMACIJA DĖL COVID-19 SITUACIJOS RELIGINIŲ APEIGŲ METU

Pamaldos vyksta laikantis LELB Konsistorijos nutarimo ir SAM pateiktų rekomendacijų:

 • Rekomenduojama riboti dalyvių skaičių religinėse apeigose, užtikrinant saugų atstumą tarp asmenų;
 • Religinių apeigų dalyviai turi laikytis šių rekomendacijų:
  o vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus patarnaujantį kunigą;
  o laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
  o vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną;
  o laikytis saugaus (ne mažesnio kaip 1-2 metrai) atstumo nuo kitų asmenų.
 • Pamaldos vyksta su giedojimu.
 • Kai Pamaldos laikomos su Šventosios Vakarienės sakramentu, rekomenduojama dalyviams prie altoriaus prieiti, suklaupiant po vieną šeimą / žmogų. Kunigai dalija Kristaus kūną, pamirkę jį į taurę ir paduodami žmogui į ranką. Šventosios Vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas, prieš ateidami prie altoriaus. Šventosios Vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcines priemones.
 • Kapinėse apsauginės priemonės būtinos.
 • Nerekomenduojama religinėse apeigose dalyvauti asmenims priklausantiems rizikos grupėms: vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas. Jei tokie asmenys apiegose dalyvauja, jie turi atidžiai laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Religinėse apeigose negali dalyvauti: asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jei minėti simptomai pasireiškia maldos namų dvasininkui ir kitam darbuotojui, jis į darbą / apeigas vykti negali, rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Taip pat, primename, kad pamaldų bei Biblijos vakarų transliacijas galite stebėti internetu, žemiau pateiktų nuorodų adresais.

Evangelikų liuteronų bažnyčios Facebook paskyra
Evangelikų reformatų Facebook paskyra

Image is not available

Stovykla „Jo planas man 2019“

Turbūt pirmą kartą stovyklos istorijoje taip aiškiai skambėjo Išgelbėjimo žinia. Viešpats laimino, ir Jo Geroji Naujiena, prieš daugiau kaip du tūkstančius metų sukrėtusi pasaulį, lietė visų stovyklaujančių širdis. Jau pirmąją dieną vaikus pasiekė informacija apie virš Malonijos miesto (stovyklavietės – miestelio pavadinimas) sudužusį lėktuvą, kuris gabeno nepaprastą krovinį - svarbią žinią visam pasauliui. Kas gi slypi po visą stovyklą išsibarsčiusiose lėktuvo juodosios dėžės detalėse, „artefaktuose“? Kur juos rasti?

Image is not available

Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis

Galima klausti savęs: „Daug ar mažai yra dvidešimt penkeri metai?“ Senyvo amžiaus žmogus galbūt pasakys, kad tai tik kelio pradžia, jaunuolis – kad tai pats jėgų žydėjimas, mažam berniukui tai atrodys labai daug. Švenčiant dvidešimt penkerių metų kunigo Romo Pukio tarnystės jubiliejų Šiauliuose nejučia žvelgiame atgal, į nueitą kelią, į Viešpatyje nuveiktus darbus. Viena vertus, lyg ir taip neseniai, 1994 metų gegužę kunigas Romas buvo Tauragėje ordinuotas kunigo tarnystei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje, įvedimo pamaldos Kelmėje (miesto savivaldybės salėje), Šiauliuose. Bet verčiant prisiminimų lapus šis kelias ne toks jau ir trumpas...

Image is not available

Dvasinė kova (III dalis). Kovokime klupėdami.

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją...“

Ch. Stanley pamokslo „Kovokime klupėdami“ įrašas.

Image is not available

Dvasinė kova (II dalis)

„Pasaulis šaukte šaukia, kad Dievas nereikalingas, krikščionybė nuobodi ir skirta tik silpniems, o jei labai trokšti ramybės yra patrauklioji rytų religija, joga su savo filosofija, kad žmogus viską gali pats. Apgautas šėtono žmogus dedasi visko šeimininku: mano pinigai, mano laikas, mano kūnas ir pan., pamiršdamas arba visiškai paneigdamas savo priklausomybę nuo Kūrėjo. Ir nors skamba Dievo įspėjimas: „Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu“ (Jok 4,4), daugelį žmonių, net daugelį Bažnyčios narių pasaulis nutraukia. Iš dalies dėl to, kad bijoma būti „baltomis varnomis“, baimė būti nepopuliariu draugų tarpe ar baimė kaip į tai sureaguos artimieji.“

Image is not available

Dvasinė kova (I dalis)

„...yra daugybė žmonių nepripažįstančių antgamtinės jėgos, kuri slepiasi už materijos kurią matome, manydami, kad tikėti reikia tik tuo, ką matome. Net krikščionių tarpe yra tokių, kurie tikėjimą blogio egzistavimu vadina prietarais. Yra krikščionių, kurie žino, tiki antgamtiniais dalykais, bet nesureikšmina. O apie tai, kad vyksta kažkokia kova apskritai turi supratimą tik nedaugelis krikščionių. Visi pripažįsta tai, kad Dievas yra asmuo, bet nedaugelis tiki tokio asmens kaip šėtonas egzistavimu. Visgi Biblija kalba, kad yra dvi karalystės...“

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

Liepos 8 d.

Jis išsaugojo tikėjimą

„[Išlaikyk] tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo“ (1 Timotiejui 1, 19)

Sėdžiu priešais myriop pasmerktą žmogų. Kilmė – žydas. Profesija – palapinių audėjas. Pašaukimas – apaštalas. Jo dienos suskaičiuotos. Man smalsu, kas gi šį žmogų palaiko artinantis egzekucijai. Taigi užduodu jam keletą klausimų. „Pauliau, ar turi šeimą?“ –  Ne, neturiu. „O kaip tavo sveikata?“ – Mano kūnas sumuštas ir išsekęs. „Ar esi gavęs kokių apdovanojimų?“ – Šioje žemėje – ne. „Tai ką gi tu turi, Pauliau? Neturi nuosavybės. Neturi šeimos. Ką svarbaus tu turi?“ – Tikėjimą. Tai viskas, ką turiu. Bet tai ir viskas, ko man reikia. Aš išsaugojau tikėjimą. Paulius atsišlieja į kameros sieną ir nusišypso.

 

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai. Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai.“ 2005 Vilnius.

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 9:30 val

Kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį – pamaldos su Šv. Vakariene.

Sekminių pamaldos vyks gegužės 31 d. 9:30 val. Pamaldos su Šv. Vakariene

Kelmė

Pirmąjį mėnesio sekmadienį 12:30 val.

Joniškis

Kapinių šventė vyks Joniškio evangelikų liuteronų kapinėse
liepos 26 d. 13:00 val.

Radviliškis

Trečiąjį mėnesio sekmadienį 12:30 val.

Kapinių šventė vyks Vismantų evangelikų liuteronų kapinėse
liepos 19 d. 13:00 val.