„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

Prie Viešpaties kojų

Nuo šiol anksčiau vykusių Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios pamaldų įrašus galite stebėti vaizdo įrašų skiltyje.

INFORMACIJA DĖL PAMALDŲ

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) Konsistorijos sprendimu nuo vasario 15 d.
pamaldos bažnyčioje vyksta įprastu laiku.

Taip pat, visus kviečiame jungtis į (ONLINE) nuotolinį Biblijos skaitymą ZOOM platformoje ketvirtadieniais 17.30 val. Nuorodą prisijungimui galite gauti, parašę mums į elektroninį paštą: romaspukys@gmail.com

Dienos skaitinys

Gegužės 14 d.

PIRMENYBĖ

Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Mato 6, 33

Ko gyvenime labiausiai nori? Kuriam troškimui teiki pirmenybę? Ar tavo gyvenime pirmas ir svarbiausias yra Dievas? O gal tavo širdyje Jo vietą užėmė kiti žmonės ir kitokios svajonės?
  Bičiuli, niekas nesuteiks tau tokio pasitenkinimo, kokį teikia Dievas. Jei tave apniko ir kamuoja abejonės, pyktis, pavydas, baimė, neviltis ar kartėlis, galbūt kokiam nors savo tikslui ar žmogui leidai tapti tavo garbinamu stabuku? Izaijas rašo: ,,Nesvyruojantiems duoti ramybę ir teikti gerovę, nes jie tavimi pasitiki“ (Izaijo 26, 3). Jei tau stinga Dievo ramybės, vadinasi, visą dėmesį sutelkei ne ten, kur reikia.
  Todėl melsdamasis teiraukis Dievo ir prašyk apreikšti, kas užkerta kelią ir kliudo tau patirti Jo meilę. Atsisakyk dalykų, kurie užima Dievui priklausančią vietą ir prašyk sužadinti tavyje troškimą stipriau Jį pamilti. Kai visų pirma ieškai Dievo, ateina ir palaiminimai. Jis ne tik apsireikš tau, bet ir naudos tave kitiems laiminti.

Viešpatie, apreikšk, kas užima Tavo vietą mano gyvenime. Mano širdis tepriklauso Tau – būk jai svarbiausias. Amen.

Jo artume… pripažink Dievą kaip savo gyvenimą.

Charles F. Stanley „Jo artume… 365 mintys. Kasdieniai skaitiniai“ 2020, Vilnius

Pamaldos

Šiauliai

Pamaldos kiekvieną sekmadienį 9:30 val.

Kiekvieną antrą mėnesio sekmadienį pamaldos su Šv. Vakariene

SEKMINIŲ PAMALDOS gegužės 23 d. 9.30 val. su Šv. Vakariene

Kelmė

Pamaldos kiekvieną 1-ąjį mėnesio sekmadienį 12:00 val.