„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

Prie Viešpaties kojų

Nuo šiol anksčiau vykusių Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios pamaldų įrašus galite stebėti vaizdo įrašų skiltyje.

INFORMACIJA DĖL PAMALDŲ

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) Konsistorijos sprendimu nuo vasario 15 d.
pamaldos bažnyčioje vyksta įprastu laiku.

Taip pat, visus kviečiame jungtis į (ONLINE) nuotolinį Biblijos skaitymą ZOOM platformoje ketvirtadieniais 17.30 val. Nuorodą prisijungimui galite gauti, parašę mums į elektroninį paštą: romaspukys@gmail.com

Dienos skaitinys


Birželio 18d.

NEMALONŪS ATSAKYMAI

Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau.

2 Korintiečiams 12, 7

Tėvas visuomet atsiliepia į tavo prašymus ir maldavimus, tik ne visuomet Jo atsakymai būna tokie, kokių tikiesi ar pageidauji. Tai puikiai suprato apaštalas Paulius. Viešpats nepašalino Pauliui duoto dyglio, nors šis ir prašė. Melsdamasis Paulius naujai suvokė Dievo malonę ir labiau pasikliovė Jo jėga.

  Kartais Dievas keliais būdais atkreipia žmogaus dėmesį: tylėdamas, pateikdamas atsakymą ,,Ne‘‘ arba tiesiog nurodydamas laukti. Tokiais laikotarpiais išmintingiausia perkratyti ir ištirti save, tarsi atlikti dvasinį auditą. Galbūt tavo prašymas kyla iš neteisingų paskatų arba neatitinka Dievo valios? O galbūt tu paprasčiausiai Jam kur nors nepaklūsti?

  Bičiuli, Dievas neigiamai atsako į tavo maldas tik dėl to, kad paruošė tau kai ką geresnio ir nenori, kad to nepastebėtum. Jeigu Jis neatsiliepia taip, kaip tikiesi (kaip tai nutiko Pauliui), leisk Jam parodyti tas gyvenimo sritis, kurioms reikia daugiau dėmesio – tarkim, ugdyti tikėjimą ar charakterį. Toliau klausykis ir lauk, ką Jis tau apreikš, kad palaimintų tavo sielą.

Viešpatie, padėk man aiškiai girdėti ir dėkinga širdimi priimti Tavo atsakymus. Amen.

Jo artume… priimk bet kokį Viešpaties atsakymą.

Charles F. Stanley „Jo artume… 365 mintys. Kasdieniai skaitiniai“ 2020, Vilnius

Pamaldos

Šiauliai

Pamaldos kiekvieną sekmadienį 9:30 val.

Kiekvieną antrą mėnesio sekmadienį pamaldos su 
Šv. Vakariene

 

Kelmė

Pamaldos kiekvieną 1-ąjį mėnesio sekmadienį 12:00 val.

Radviliškis

Kapinių šventė Vismantų kapinėse liepos 18 d. 13:00 val.

Joniškis

Kapinių šventė Joniškio
ev. liuteronų kapinėse liepos 25 d. 13:00 val.