„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

Pamaldų Įrašai internete

Nuo šiol anksčiau vykusių Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios pamaldų įrašus galite stebėti vaizdo įrašų skiltyje.

INFORMACIJA DĖL PAMALDŲ KARANTINO METU

Šalyje įvedus karantiną, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) Konsistorijos sprendimu viešos pamaldos bažnyčiose nelaikomos. Tiesiogines pamaldų transliacijas vis iš kito Lietuvos miesto galite stebėti (ir nuotoliniu būdu dalyvauti) LELB FACEBOOK PASKYROJE (LIETUVOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA) kiekvieną sekmadienį 11 val.

Dienos skaitinys

Vasario 25 d.

Eik ir pasižiūrėk

„Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“ Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“ (Jono 1, 46)

Natanaelio klausimas skamba ir šiandien, po dviejų tūkstančių metų. Ar gali kas gero būti iš Nazareto? Eikite ir pasižiūrėkite. Eikite ir pasižiūrėkite. Eikite ir pasižiūrėkite į žmones, kurių gyvenimas pasikeitė: į alkoholiką, kuris nebegeria, į buvusį paniurėlį, kuris dabar džiūgauja, į gėdos apimtąjį, kuriam dabar atleista, į atkurtas santuokas, į našlaičius, suradusius šeimą, į kalinius, kurie buvo paliesti Šventosios Dvasios. Eikite ir pažiūrėkite, kaip perverta Dievo ranka paliečia žemiausiai puolusią širdį, nušluosto ašaras nuo užverkto veido, atleidžia šlykščiausią nuodėmę. Eikite ir pažiūrėkite. Jis nevengia nė vieno, kuris Jo ieško. Jis neignoruoja patikrinimo, nebijo ištyrimo. Eikite ir pažiūrėkite.

 

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai. Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai.“ 2005 Vilnius.

Pamaldos

Kadangi dėl šalyje vyraujančios epidemiologinės situacijos pamaldos bažnyčioje nevyksta, visus kviečiame jungtis į (ONLINE)
nuotolinį Biblijos skaitymą ZOOM platformoje trečiadieniais 16.30 val. 
Nuorodą prisijungimui galite gauti, parašę mums į elektroninį paštą: romaspukys@gmail.com