„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

„Pamaldos kitaip“

Gegužės 27 d. Šiaulių ev. liuteronų bažnyčioje vyks „Pamaldos kitaip“. Šį kartą pamaldų tema - „Saugok savo širdį. II dalis.“

Slider

Įvykę renginiai

Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

Image is not available
Laimė

Sausio 28 d., kaip ir kiekvieną ketvirtą mėnesio sekmadienį, Šiaulių bažnyčioje vyko teminės Pamaldos. Kalbėjome apie LAIMĘ.

Atėjus šventėms visiems linkime laimingų naujų metų, per gimtadienius linkim laimės.

Visi ieško laimės ir daro kažką, kad būtų laimingi. Psichologų (ir ne tik) teigimu, laimės troškimas yra žmogaus norų noras, varomoji jėga. Tad kas yra laimė ir kaip mes ją suprantam?

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Kviečiame!

7-13 metų vaikus į stovyklą
„Jo planas man“,
kuri vyks birželio 27 d. – liepos 1d.
Mateikių kaimo sodyboje (Kelmės raj.)

Programa:
„Šventė kiekvieną dieną“

Skubėkite registruotis, kadangi vietų skaičius ribotas!

Dienos skaitinys

TEISUMAS, RAMYBĖ IR DŽIAUGSMAS ŠVENTOJOJE DVASIOJE

„Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.“ (Romiečiams 14,17)

Norint patekti tarp šventųjų, nepakanka gerus darbus daryti tik išoriškai, jie turi būti atliekami iš širdies gelmių, su meile ir troškimu, nesibaiminant, laisva valia ir besidžiaugiant, kad Dievo akivaizdoje būtų galima stovėti ramia sąžine ir  su visišku pasitikėjimu. Jokie mūsų darbai, jokia kūryba negali garantuoti absoliutaus užtikrintumo, tik Kristus. Tikėjimas padaro mus tinkamus Dievui, o Kristus pripildo širdis Šventosios Dvasios, kuri dovanoja laimę ir įkvepia daryti gera. Tik vienintelis kelias veda į išteisinimą. Kuo daugiau pasitikima savais darbais, tuo tai mus daro nelaimingesniais.

Kuo daugiau stengiamasi pažinti Jį, tuo labiau Dievas džiugina mūsų širdis, nes jei siekiama pažinti, Šventoji Dvasia nelieka nuošalyje. Jai atėjus mūsų širdys džiuginamos, skatinamos ir apšviečiamos taip, kad ima elgtis, kaip Dievui patinka. Jos kenčia, kai reikalinga kentėti, ir net mielai miršta. Kuo tyresnis ir gilesnis pažinimas, tuo didesnė džiaugsmo palaima. Taip įvykdomas Dievo paliepimas ir padaroma viskas, kas reikalinga atlikti ir taip mes tampame teisiais.

Iš 1523 m. pamokslų. WA 12:547

„Aprėdyki mus šventybe – Dievo dangiško Dvasia! Dovanoki mums teisybę, stiprinki tikėjimą! Širdis mūsų atgaivinki, Tau tarnauti pamokinki ir numirti duok linksmai, Tau Dėkosim amžinai!                                     KG 119 (Pilypas Ruigys 1675-1749).

Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson. 2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Joniškio kapinių šventė – ketvirtąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 22 d.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Radviliškio kapinių šventė – trečiąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 15 d.