„Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.“ Heb. 12, 14

Šiaulių krašto evangelikai

SVARBU!

Dėl COVID-19 (koronaviruso) pandemijos pamaldos bažnyčioje laikinai yra stabdomos. Todėl kviečiame jungtis prie tiesioginių transliacijų internete.

Šalyje ir pasaulyje susidarius sudėtingai situacijai, nuo pirmadienio iki šeštadienio (imtinai) 20:00 val. vakare Jums transliuosime Dievo žodžio ir maldos vakarus iš Vilniaus, Biržų, Kauno ir kitų vietų. Kviečiame prisijungti, taip pat dalintis maldos poreikiais ar užduoti rūpimus klausimus – ČIA.

Taip pat, primename, kad jūsų patogumui sekmadienį 11:00 val. bus transliuojamos pamaldos iš Biržų, Vilniaus ir Kauno bažnyčių (šių parapijų puslapiuose internete). Į bažnyčias kviečiame karantino metu neiti, o stebėti pamaldas nuotoliniu būdu bei padėti stebėti artimiesiems, kurie neturi tokios galimybės.

Evangelikų liuteronų bažnyčios Facebook paskyra
Evangelikų reformatų Facebook paskyra

Image is not available

Stovykla „Jo planas man 2019“

Turbūt pirmą kartą stovyklos istorijoje taip aiškiai skambėjo Išgelbėjimo žinia. Viešpats laimino, ir Jo Geroji Naujiena, prieš daugiau kaip du tūkstančius metų sukrėtusi pasaulį, lietė visų stovyklaujančių širdis. Jau pirmąją dieną vaikus pasiekė informacija apie virš Malonijos miesto (stovyklavietės – miestelio pavadinimas) sudužusį lėktuvą, kuris gabeno nepaprastą krovinį - svarbią žinią visam pasauliui. Kas gi slypi po visą stovyklą išsibarsčiusiose lėktuvo juodosios dėžės detalėse, „artefaktuose“? Kur juos rasti?

Image is not available

Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis

Galima klausti savęs: „Daug ar mažai yra dvidešimt penkeri metai?“ Senyvo amžiaus žmogus galbūt pasakys, kad tai tik kelio pradžia, jaunuolis – kad tai pats jėgų žydėjimas, mažam berniukui tai atrodys labai daug. Švenčiant dvidešimt penkerių metų kunigo Romo Pukio tarnystės jubiliejų Šiauliuose nejučia žvelgiame atgal, į nueitą kelią, į Viešpatyje nuveiktus darbus. Viena vertus, lyg ir taip neseniai, 1994 metų gegužę kunigas Romas buvo Tauragėje ordinuotas kunigo tarnystei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje, įvedimo pamaldos Kelmėje (miesto savivaldybės salėje), Šiauliuose. Bet verčiant prisiminimų lapus šis kelias ne toks jau ir trumpas...

Image is not available

Dvasinė kova (III dalis). Kovokime klupėdami.

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją...“

Ch. Stanley pamokslo „Kovokime klupėdami“ įrašas.

Image is not available

Dvasinė kova (II dalis)

„Pasaulis šaukte šaukia, kad Dievas nereikalingas, krikščionybė nuobodi ir skirta tik silpniems, o jei labai trokšti ramybės yra patrauklioji rytų religija, joga su savo filosofija, kad žmogus viską gali pats. Apgautas šėtono žmogus dedasi visko šeimininku: mano pinigai, mano laikas, mano kūnas ir pan., pamiršdamas arba visiškai paneigdamas savo priklausomybę nuo Kūrėjo. Ir nors skamba Dievo įspėjimas: „Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu“ (Jok 4,4), daugelį žmonių, net daugelį Bažnyčios narių pasaulis nutraukia. Iš dalies dėl to, kad bijoma būti „baltomis varnomis“, baimė būti nepopuliariu draugų tarpe ar baimė kaip į tai sureaguos artimieji.“

Image is not available

Dvasinė kova (I dalis)

„...yra daugybė žmonių nepripažįstančių antgamtinės jėgos, kuri slepiasi už materijos kurią matome, manydami, kad tikėti reikia tik tuo, ką matome. Net krikščionių tarpe yra tokių, kurie tikėjimą blogio egzistavimu vadina prietarais. Yra krikščionių, kurie žino, tiki antgamtiniais dalykais, bet nesureikšmina. O apie tai, kad vyksta kažkokia kova apskritai turi supratimą tik nedaugelis krikščionių. Visi pripažįsta tai, kad Dievas yra asmuo, bet nedaugelis tiki tokio asmens kaip šėtonas egzistavimu. Visgi Biblija kalba, kad yra dvi karalystės...“

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

Balandžio 8 d.

Tikėjimas regi gelbėtoją

„Būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga“ (Efeziečiams 6, 10)

Stoviu priešais veidrodį ir žiūriu į veidą žmogui, kuris ir vėl prisidarė bėdos, kuris ir vėl nuvylė savo Kūrėją. Buvau pažadėjęs, kad tai nebepasikartos, bet ir vėl padariau. Nutylėjau, kai derėjo parodyti drąsą. Atsitraukiau, kai reikėjo tvirtai stovėti. Jei tai būtų pirmas kartas, viskas būtų kitaip. Tačiau tai toli gražu ne pirmas kartas. Kiek kartų žmogus gali kristi ir tikėtis būti pagautas? Jūsų akys žvelgia į veidrodį ir mato nusidėjėlį, nevykėlį, pažadų laužytoją. Tačiau tikėjimu žvelgiate į veidrodį ir matote geriausiu drabužiu aprengtą sugrįžusį sūnų palaidūną, kuriam ant piršto užmautas malonės žiedas, o skruostas ką tik Tėvo pabučiuotas… jūsų akys mato jūsų klaidas. Bet jūsų tikėjimas regi Gelbėtoją. Akimis matote savo kaltę. Bet jūsų tikėjimas – Jo kraują.

 

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai. Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai.“ 2005 Vilnius.

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val

Ketvirtąjį mėnesio sekmadienį „Pamaldos kitaip“

Kelmė

Pirmąjį mėnesio sekmadienį 13:00 val

Joniškis

Radviliškis

Ketvirtąjį mėnesio sekmadienį 13:00 val